Wyższe limity jednorazowej a amortyzacji u małych podatników i podatników rozpoczynających działalność w 2023 r.

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą skorzystać z:■ jednorazowej amortyzacji do limitu 50 000 euro albo■ jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (do 100 000 zł). W 2023 r. wysokość limitu jednorazowej amortyzacji dla kwoty 50 000 euro wynosi 241 000 zł.

Status małego podatnika VAT w 2023 r.

w 2023 r. status małego podatnika będą mieli podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. wyrażonej w złotych kwoty 5 793 000 zł odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (jeżeli dotychczasowy limit zostanie utrzymany) albo kwoty 9 654 000 zł (jeżeli zostanie wprowadzony...

Termin wprowadzenia kas fiskalnych w myjniach samochodowych przesunięty na 1 lutego 2023 r.

UWAGA! Dla przedsiębiorców działających w branży myjni samochodowych zmiana oznacza, że dopiero od 1 lutego 2023 r. ich działalność zostanie objęta bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania. Dotyczy to usług mycia, czyszczenia samochodów i usług podobnych (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w...