Niekorzystne zmiany dotyczące rozliczania zakupu nieruchomości dotkną także przedsiębiorców

Prowadzenie działalności w mieszkaniu nie pozwoli już na rozliczenie w kosztach wydatków
związanych z jego zakupem – z kosztów uzyskania wyłączone zostaną odpisy amortyzacyjne
dotyczące m.in. zakupu mieszkań na cele związane z prowadzoną działalnością.