Amortyzacja samochodów od 2025 roku będzie mocno ograniczona

Samochody elektryczne będą mogły być amortyzowane na dotychczasowych zasadach (limit
225 tysięcy). Amortyzacja pojazdów o napędzie innym niż elektryczny limitowana będzie
normami emisyjnymi i limitowana będzie do 150 lub 100 tysięcy złotych. Zmiany miałyby objąć
jedynie pojazdy przyjęte do użytku po wejściu w życie nowych przepisów.