Jest propozycja na uproszczenie rozliczania składki zdrowotnej

Rzecznik MŚP zaproponował ażeby przedsiębiorcy mogli opłacać składkę na zasadach uproszczonych – w stałej zryczałtowanej wysokości (składka minimalna). Dopłata następowałaby po złożeniu zeznania rocznego. Do propozycji entuzjastycznie odniosła się prezes ZUS.

Będzie niższy VAT na żywność

Posłowie przegłosowali obniżenia VAT (żywność, nawozy, gaz ziemny do 0%, energię elektryczną i cieplną do 5%, paliwa silnikowe do 8%). Obniżka obowiązywać ma od 1 lutego do 31 lipca. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Pracownik powinien uważać na PIT-2

Z uwagi na znaczne zwiększenie kwoty wolnej od podatku która ma charakter stały, osoby osiągające przychody opodatkowane według skali z umowy o pracę i innych źródeł powinny zwrócić uwagę na podpisywane w przeszłości oświadczenia PIT-2. Pomniejszanie przychodów o kwotę zmniejszającą podatek przez kilku pracodawców doprowadzi do powstania zaległości podatkowej.

PILNE – ŻEBY ODLICZYĆ SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ ZA GRUDZIEŃ TRZEBA ZAPŁACIĆ WSZYSTKIE NALEŻNE SKŁADKI

taką wykładnie zaprezentował ZUS: ,, Przepisy nie zabraniają opłacenia składek z wyprzedzeniem, np. za grudzień 2021 r. w grudniu 2021 r. Muszą zostać jednak uregulowane wszystkie należne składki, do który opłacania jest zobowiązany płatnik składek, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne, jedną wpłatą...

Spółka z o.o. – jak uniknąć składki zdrowotnej?

Zmiana umowy spółki w taki sposób ażeby przewidywała zobowiązanie wspólnika dopowtarzających się świadczeń pieniężnych pozwoli na uniknięcie konieczności płacenia składkizdrowotnej. Tego typu wynagrodzenie opodatkowane będzie według skali podatkowej

Niekorzystne zmiany w leasingu nie dotyczą VAT

Niekorzystne zmian w zakresie sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu na celeprywatne odnoszą się jedynie do kwestii podatku dochodowego. Sprzedaż z majątkuprywatnego co do zasady nie będzie opodatkowana VAT

Koszty zatrudnienia na czarno poniesie pracodawca

Dodatkowo za każdy miesiąc zatrudniania na czarno pracodawca zostanie obciążony karąfinansową w wysokości miesięcznego, minimalnego wynagrodzenia. Pracodawcy zatrudniającyna czarno w stosunku do których nie wszczęto postępowań do końca 20221 roku, mielibyzostać objęci abolicją