Ulga dla klasy średniej także dla twórców i artystów

Z ulgi dla klasy średniej skorzystać mają również osoby rozliczające 50% koszty uzyskaniaprzychodu – tak wynika z nowej wersji projektu. Z ulgi nadal wyłączone pozostają osobyzatrudnione w ramach umowy o pracę i o dzieło.

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca będzie mógł wystawiać faktury ustrukturyzowane w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Faktury ustrukturyzowane, wystawione i udostępnione za pomocą KSeF, będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących faktur elektronicznych. Początkowo będzie to rozwiązanie dobrowolne. Jak przygotować się do zmian Roboczą wersję struktury FA_VAT Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało na stronie Ministerstwa Finansów...

Kontrola na życzenie podatnika – fiskus jako sygnalista

KAS uzyska kompetencję do informowania podatników o zastrzeżeniach co do kontrahentów.Podatnik natomiast będzie mógł zawnioskować o kontrolę kontrahenta w zakresie objętymzastrzeżeniem – to kolejna nowa regulacja którą wprowadzić ma polski ład.

Zmiany ZUS: Składka zdrowotna 3% zamiast 9%

Będą zmiany w Polskim Ładzie. Rząd potwierdził, że składka zdrowotna dla przedsiębiorców od przyszłego roku nie wzrośnie do 9% i będzie częściowo odliczana. Minister Finansów podkreślił jednocześnie, iż korekta reformy dotyczyć będzie jedynie osób prowadzących działalność gospodarczą. Natomiast osoby osiągające dochody z etatu wciąż opłacać będą składkę zdrowotną w wysokości 9%.

Polski Ład: Podatkowe aspekty korzystania z samochodów firmowych

Auta leasingowe Zmiana dotyczy aut leasingowych. Do tej pory przy wykupie pojazdu przez przedsiębiorcę, przeniesienia go do majątku osobistego i późniejszej sprzedaży przez osobę fizyczną – jeśli sprzedaż następowała po pół roku od nabycia, nie była opodatkowana PIT. Nowe przepisy wydłużają ten okres z pół roku do 6 lat. Wydłużenie...

Nowe przepisy dotyczące składki zdrowotnej są dziurawe i pełne sprzeczności

Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej proponowane przez Polski Ład uniemożliwiąoskładkowanie wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. Wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. nie prowadzą działalności gospodarczej i nie uzyskują przychodów z działalności. W ich przypadku brak jest możliwości ustalenia dochodu będącego podstawą wymiaru składki zdrowotnej w ten sam sposób, co przedsiębiorcy opłacającego...

gotówka w działalności gospodarczej

UWAGA! Nadchodzą zmiany! Warto wiedzieć, iż w projekcie Polskiego Ładu zapisano obniżenie granicznej kwoty płatności między przedsiębiorcami z 15.000 zł do 8000 zł. Dodatkowo planuje się wprowadzanie limitu płatności gotówką również wśród konsumentów, w projekcie mówi się, że limit ten będzie wynosił 20.000 zł. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą często zapominają o...