Będzie mniej trudności przy podpisywaniu sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe będzie mógł podpisać jeden członek zarządu pod warunkiem, że
pozostali złożą zgodne oświadczenie, że dokument jest zgodny z ustawą o rachunkowości.