Przejście z ryczałtu na podatek liniowy pozbawi prawa do ulgi

Możliwość odliczenia od przychodu części zapłaconych składek zdrowotnych dotyczy wyłącznie ryczałtowców oraz przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym. Ryczałtowiec decydujący się na przejście na zasady ogólne nie odliczy od przychodu składki zdrowotnej zapłaconej z góry za miesiące w których będzie korzystał z opodatkowania na zasadach ogólnych.

Kolejny kiks w polskim ładzie – tym razem z korzyścią dla podatników podatku liniowego

Składka zdrowotna opłacona przez liniowców, która do kwoty 8700 rocznie stanowić będzie koszt uzyskania przychodu, będzie podlegała kolejnej preferencji czyli odliczeniu od dochodu. Omyłkowo – bowiem intencją ustawodawcy było umożliwienia podatnikom odliczenia składki w ramach kosztu bądź od dochodu, zamiast tego przysługiwać będą dwie ulgi. Ażeby skorzystać z preferencji należy...

zmiana stawek VAT od 1 lutego – szczegółowy wykaz

Od 1 lutego 2022 r. zacznie obowiązywać Tarcza Antyinflacyjna 2.0., która przewiduje czasową obniżkę stawek podatku VAT na niektóre towary. W związku z tą zmianą zalecamy właściwe przygotowanie oprogramowania, kas fiskalnych oraz innych systemów służących do rejestracji sprzedaży i właściwe poinformowanie klientów o zmianie stawki VAT. Jak czytamy w uzasadnieniu...

Ulga dla kasy średniej nie dla wynajmujących

Z ulgi dla klasy średniej skorzystają jedynie pracownicy i przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych. Uzyskiwanie przychodu z wynajmu w ramach najmu prywatnego nie daje prawa do skorzystania z ulgi.

Jest propozycja na uproszczenie rozliczania składki zdrowotnej

Rzecznik MŚP zaproponował ażeby przedsiębiorcy mogli opłacać składkę na zasadach uproszczonych – w stałej zryczałtowanej wysokości (składka minimalna). Dopłata następowałaby po złożeniu zeznania rocznego. Do propozycji entuzjastycznie odniosła się prezes ZUS.

Będzie niższy VAT na żywność

Posłowie przegłosowali obniżenia VAT (żywność, nawozy, gaz ziemny do 0%, energię elektryczną i cieplną do 5%, paliwa silnikowe do 8%). Obniżka obowiązywać ma od 1 lutego do 31 lipca. Teraz ustawą zajmie się Senat.

PILNE – ŻEBY ODLICZYĆ SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ ZA GRUDZIEŃ TRZEBA ZAPŁACIĆ WSZYSTKIE NALEŻNE SKŁADKI

taką wykładnie zaprezentował ZUS: ,, Przepisy nie zabraniają opłacenia składek z wyprzedzeniem, np. za grudzień 2021 r. w grudniu 2021 r. Muszą zostać jednak uregulowane wszystkie należne składki, do który opłacania jest zobowiązany płatnik składek, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne, jedną wpłatą...

Niekorzystne zmiany w leasingu nie dotyczą VAT

Niekorzystne zmian w zakresie sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu na celeprywatne odnoszą się jedynie do kwestii podatku dochodowego. Sprzedaż z majątkuprywatnego co do zasady nie będzie opodatkowana VAT