Jest propozycja na uproszczenie rozliczania składki zdrowotnej

Rzecznik MŚP zaproponował ażeby przedsiębiorcy mogli opłacać składkę na zasadach uproszczonych – w stałej zryczałtowanej wysokości (składka minimalna). Dopłata następowałaby po złożeniu zeznania rocznego. Do propozycji entuzjastycznie odniosła się prezes ZUS.

Będzie niższy VAT na żywność

Posłowie przegłosowali obniżenia VAT (żywność, nawozy, gaz ziemny do 0%, energię elektryczną i cieplną do 5%, paliwa silnikowe do 8%). Obniżka obowiązywać ma od 1 lutego do 31 lipca. Teraz ustawą zajmie się Senat.

PILNE – ŻEBY ODLICZYĆ SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ ZA GRUDZIEŃ TRZEBA ZAPŁACIĆ WSZYSTKIE NALEŻNE SKŁADKI

taką wykładnie zaprezentował ZUS: ,, Przepisy nie zabraniają opłacenia składek z wyprzedzeniem, np. za grudzień 2021 r. w grudniu 2021 r. Muszą zostać jednak uregulowane wszystkie należne składki, do który opłacania jest zobowiązany płatnik składek, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne, jedną wpłatą...

Niekorzystne zmiany w leasingu nie dotyczą VAT

Niekorzystne zmian w zakresie sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu na celeprywatne odnoszą się jedynie do kwestii podatku dochodowego. Sprzedaż z majątkuprywatnego co do zasady nie będzie opodatkowana VAT

Koszty zatrudnienia na czarno poniesie pracodawca

Dodatkowo za każdy miesiąc zatrudniania na czarno pracodawca zostanie obciążony karąfinansową w wysokości miesięcznego, minimalnego wynagrodzenia. Pracodawcy zatrudniającyna czarno w stosunku do których nie wszczęto postępowań do końca 20221 roku, mielibyzostać objęci abolicją

Nowa przeglądarka interpretacji KIS jest już dostępna

Obok szerszych kryteriów wyszukiwania narzędzie umożliwi także przegląd znacznie większegokatalogu zasobów. Obok interpretacji indywidualnych znajdziemy tam m.in. orzecznictwosądów administracyjnych, broszury informacyjne, czy wiążące interpretacje stawkowe.Źródło: https://eureka.mf.gov.pl/

Amortyzacja samochodów od 2025 roku będzie mocno ograniczona

Samochody elektryczne będą mogły być amortyzowane na dotychczasowych zasadach (limit225 tysięcy). Amortyzacja pojazdów o napędzie innym niż elektryczny limitowana będzienormami emisyjnymi i limitowana będzie do 150 lub 100 tysięcy złotych. Zmiany miałyby objąćjedynie pojazdy przyjęte do użytku po wejściu w życie nowych przepisów.

minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2022 roku

Ważne! Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 3010 zł.  Ważne! Od 1 stycznia 2022 r. do kwoty 19,70 zł wzrośnie minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.