Pracownik powinien uważać na PIT-2

Z uwagi na znaczne zwiększenie kwoty wolnej od podatku która ma charakter stały, osoby osiągające przychody opodatkowane według skali z umowy o pracę i innych źródeł powinny zwrócić uwagę na podpisywane w przeszłości oświadczenia PIT-2. Pomniejszanie przychodów o kwotę zmniejszającą podatek przez kilku pracodawców doprowadzi do powstania zaległości podatkowej.

Minimalny CIT

Jedną ze zmian, które ma wprowadzić „Polski ład”jest uchylenie przepisów dotyczących ograniczeńw zaliczaniu do kosztów podatkowych tzw. usługniematerialnych nabywanych od podmiotówpowiązanych przy jednoczesnym wprowadzeniuminimalnego podatku dochodowego.Nowym podatkiem zostaną objęte spółki(bez względu na wielkość) oraz grupy kapitałowe,które w roku podatkowym:– poniosły stratę ze źródła przychodów innegoniż zyski kapitałowe lub– osiągnęły rentowność...

POLSKI ŁAD

Składka zdrowotna dla osóbpełniących funkcję w zarządzie Polski Ład wprowadza nową daninę w postaciskładki zdrowotnej dla osób pełniących funkcjęw zarządzie wyłącznie na podstawie uchwałyo powołaniu.Obecnie takie dochody nie stanowią podstawy anido ubezpieczeń społecznych, ani zdrowotnych.Po zmianach przewidzianych w Polskim Ładzieobciążenia fiskalne członków zarządów wzrosną o9%, a nawet do 41% kwoty...

E-paragony wkrótce na kasach online

Obecnie możliwość wystawiania e-paragonów zarezerwowana jest dla kas funkcjonujących wformie oprogramowania (kas wirtualnych), wkrótce możliwa będzie także na kasach online.Klient otrzyma możliwość wyboru pomiędzy paragonem w tradycyjnej formie, a paragonem wwersji elektronicznej. Stosowne rozporządzenie czeka już na publikację