Obniżony VAT dla branży „beauty”, kto skorzysta?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z projektem rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Zmieniane będzie rozporządzenie z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Według projektu, zmiany w zakresie rozszerzenia katalogu usług, które...

Zmiany w składce zdrowotnej – są konkrety

9% od 75% minimalnego wynagrodzenia niezależnie od formy opodatkowania. Dla ryczałtowców i rozliczających się podatkiem liniowym po przekroczeniu określonego pułapu przychodu (dochodu) stawka wzrośnie do 3,5% (4,9%). Wyższa składka dotyczyć będzie jednak wyłącznie nadwyżki ponad osiągnięty limit przychodu (dochodu).