Ulga dla klasy średniej także dla twórców i artystów

Z ulgi dla klasy średniej skorzystać mają również osoby rozliczające 50% koszty uzyskaniaprzychodu – tak wynika z nowej wersji projektu. Z ulgi nadal wyłączone pozostają osobyzatrudnione w ramach umowy o pracę i o dzieło.

Kontrola na życzenie podatnika – fiskus jako sygnalista

KAS uzyska kompetencję do informowania podatników o zastrzeżeniach co do kontrahentów.Podatnik natomiast będzie mógł zawnioskować o kontrolę kontrahenta w zakresie objętymzastrzeżeniem – to kolejna nowa regulacja którą wprowadzić ma polski ład.

Nowe przepisy dotyczące składki zdrowotnej są dziurawe i pełne sprzeczności

Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej proponowane przez Polski Ład uniemożliwiąoskładkowanie wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. Wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. nie prowadzą działalności gospodarczej i nie uzyskują przychodów z działalności. W ich przypadku brak jest możliwości ustalenia dochodu będącego podstawą wymiaru składki zdrowotnej w ten sam sposób, co przedsiębiorcy opłacającego...

Zmiany dla firm: Obowiązek obliczenia dochodu do 10. dnia miesiąca

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorca będzie musiał wykazywać swój dochód nie tak jak obecnie, do 20-tego, lecz już do 10-tego dnia miesiąca. Ponadto, każda firma co miesiąc będzie musiała raportować swój dochód do ZUS-u, a ZUS uzyska prawo do kontroli naszych dochodów. Przypomnijmy, że w aktualnym stanie prawnym, przedsiębiorca ma...

Polski Ład ma uszczelnić CIT

Z kosztów uzyskania przychodu wyłączone mają zostać wydatki uznane za „ukryte dywidendy”.Chodzi o takie umowy pomiędzy spółką a wspólnikami, które choć nie są sprzeczne zprzepisami, ale mogą wpłynąć na obniżenie zobowiązania spółki z tytułu CIT