Fiskus potwierdza w interpretacji – paragon do 450 zł jak faktura

Można odliczyć VAT z paragonów fiskalnych do kwoty 450 zł, należy jednak pamiętać o
wpisaniu właściwego numeru dokumentu