Kolejny kiks w polskim ładzie – tym razem z korzyścią dla podatników podatku liniowego

Składka zdrowotna opłacona przez liniowców, która do kwoty 8700 rocznie stanowić będzie koszt uzyskania przychodu, będzie podlegała kolejnej preferencji czyli odliczeniu od dochodu. Omyłkowo – bowiem intencją ustawodawcy było umożliwienia podatnikom odliczenia składki w ramach kosztu bądź od dochodu, zamiast tego przysługiwać będą dwie ulgi. Ażeby skorzystać z preferencji należy osiągnąć jednak odpowiednie dochody – odliczeniu od dochodu podlegać będzie bowiem składka w limicie 8700 rocznie w kwocie w jakiej nie została zaliczona wcześniej do KUP.