Limit d dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2023 r.

W 2023 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w 2022 r. nie przekroczą kwoty 9 654 400 zł. Prawo do kwartalnego rozliczenia
ryczałtu w 2023 r. będzie przysługiwało podatnikom, których przychody nie przekroczą w 2022 r. kwoty 965 440 zł.