Limit zwolnienia podmiotowego VAT pozostanie na dotychczasowym poziomie

Rada UE zgodziła się na utrzymanie limitu w dotychczasowej wysokości do końca 2024 roku.