Minimalny CIT

Jedną ze zmian, które ma wprowadzić „Polski ład”
jest uchylenie przepisów dotyczących ograniczeń
w zaliczaniu do kosztów podatkowych tzw. usług
niematerialnych nabywanych od podmiotów
powiązanych przy jednoczesnym wprowadzeniu
minimalnego podatku dochodowego.
Nowym podatkiem zostaną objęte spółki
(bez względu na wielkość) oraz grupy kapitałowe,
które w roku podatkowym:
– poniosły stratę ze źródła przychodów innego
niż zyski kapitałowe lub
– osiągnęły rentowność podatkową (udział
dochodów w przychodach innych niż zyski
kapitałowe) nie większą niż 1%.
Stawka podatku ma wynieść 10% podstawy
opodatkowania składającej się z kilku
komponentów.

Podatek ma obowiązywać od
1 STYCZNIA 2022 R.