Niekorzystne zmiany w leasingu nie dotyczą VAT

Niekorzystne zmian w zakresie sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu na cele
prywatne odnoszą się jedynie do kwestii podatku dochodowego. Sprzedaż z majątku
prywatnego co do zasady nie będzie opodatkowana VAT