Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca będzie mógł wystawiać faktury ustrukturyzowane w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Faktury ustrukturyzowane, wystawione i udostępnione za pomocą KSeF, będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących faktur elektronicznych. Początkowo będzie to rozwiązanie dobrowolne.

Jak przygotować się do zmian

Roboczą wersję struktury FA_VAT Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur i na stronie podatki.gov.pl. Dokumentacja struktury logicznej e-faktury została udostępniona również w angielskiej wersji językowej.

Publikacja roboczej wersji struktury logicznej pozwala podatnikom przygotować się do nadchodzących zmian i umożliwi dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanej innowacji. MF chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r.