Od 2023 roku do pracownik zdecyduje o zaliczkach w PIT

Pracownicy których dochody nie przekraczają 30 tys. złotych od 2023 roku uzyskają możliwość złożenia płatnikowi wniosku o niepobierania zaliczek na PIT.