PILNE – ŻEBY ODLICZYĆ SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ ZA GRUDZIEŃ TRZEBA ZAPŁACIĆ WSZYSTKIE NALEŻNE SKŁADKI

taką wykładnie zaprezentował ZUS:

,, Przepisy nie zabraniają opłacenia składek z wyprzedzeniem, np. za grudzień 2021 r. w grudniu 2021 r. Muszą zostać jednak uregulowane wszystkie należne składki, do który opłacania jest zobowiązany płatnik składek, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne, jedną wpłatą na nadany płatnikowi indywidualny numer rachunku składkowego NRS. Dokumenty rozliczeniowe mogą zostać złożone po opłaceniu składek, jednak nie później niż w ustawowym terminie, tj. w przypadku dokumentów za grudzień 2021 r. najpóźniej do 5., 10. lub 15. stycznia 2022 r.”

„Rozliczenie wpłaty na składki za grudzień 2021 r., nastąpi na podstawie złożonych przez płatnika dokumentów rozliczeniowych, jednak pod warunkiem, że nie występowały nieopłacone należności za okresy wcześniejsze. W takim przypadku w pierwszej kolejności z wpłaty zostaną rozliczone wcześniejsze należności, a różnica w składkach za grudzień będzie musiała zostać dopłacona” – dodał ZUS.