Polski ład może przynieść kolejne wydatki, tym razem dla użytkujących kasy rejestrujące

Od 1 lipca 2022 r., kasa online będzie musiała być zintegrowana z terminalem płatniczym.
Problem polega na tym, że choć same kasy będą do tej integracji przygotowane, nie każdy
terminal będzie stwarzał taką możliwość