Polski Ład: Podatkowe aspekty korzystania z samochodów firmowych

Auta leasingowe

Zmiana dotyczy aut leasingowych. Do tej pory przy wykupie pojazdu przez przedsiębiorcę, przeniesienia go do majątku osobistego i późniejszej sprzedaży przez osobę fizyczną – jeśli sprzedaż następowała po pół roku od nabycia, nie była opodatkowana PIT. Nowe przepisy wydłużają ten okres z pół roku do 6 lat. Wydłużenie terminu będzie dotyczyć nie tylko pojazdów, ale wszystkich rzeczy ruchomych wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, jeżeli były one leasingowane przez przedsiębiorcę.

W przypadku wniesienia do działalności gospodarczej m.in. samochodów wykorzystywanych dotychczas do celów prywatnych również pojawią się niekorzystne zmiany. Do tej pory wartość początkową takiego samochodu dla amortyzacji ustalano według ceny nabycia, Nowy Ład natomiast zakłada, że będzie to wartość rynkowa – aby zapewnić, że składnik majątku będzie amortyzowany od jego realnej wartości (uwzględnia faktyczne zużycie pojazdu przed wprowadzeniem go do firmy).