POLSKI ŁAD

Składka zdrowotna dla osób
pełniących funkcję w zarządzie

Polski Ład wprowadza nową daninę w postaci
składki zdrowotnej dla osób pełniących funkcję
w zarządzie wyłącznie na podstawie uchwały
o powołaniu.
Obecnie takie dochody nie stanowią podstawy ani
do ubezpieczeń społecznych, ani zdrowotnych.
Po zmianach przewidzianych w Polskim Ładzie
obciążenia fiskalne członków zarządów wzrosną o
9%, a nawet do 41% kwoty uzyskiwanego
przychodu.
Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.
Kogo dotyczy zmiana?
– Firm, które wypłacają członkom zarządu
wynagrodzenie na podstawie uchwały.
– Osób pełniących funkcje w zarządzie polskich
spółek, w tym cudzoziemców.