Pracownik powinien uważać na PIT-2

Z uwagi na znaczne zwiększenie kwoty wolnej od podatku która ma charakter stały, osoby osiągające przychody opodatkowane według skali z umowy o pracę i innych źródeł powinny zwrócić uwagę na podpisywane w przeszłości oświadczenia PIT-2. Pomniejszanie przychodów o kwotę zmniejszającą podatek przez kilku pracodawców doprowadzi do powstania zaległości podatkowej.