Punkt apteczny również bez prawa do ryczałtu

Chociaż możliwość opodatkowania ryczałtem została wyłączona dla podmiotów prowadzących apteki, wyłączenie to obejmować będzie również działalność prowadzoną w formie punktów aptecznych.