Składki na ubezpieczenie społeczne od nowego roku także wzrosną

Wyższe składki wynikają ze wzrostu średniego wynagrodzenia w 2022 r. W stosunku do roku
bieżącego wzrośnie ono o 633 zł co przełoży się na wzrost składek do kwoty 1211,80 zł