Status małego podatnika VAT w 2023 r.

w 2023 r. status małego podatnika będą mieli podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. wyrażonej w złotych kwoty 5 793 000 zł odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (jeżeli dotychczasowy limit zostanie utrzymany) albo kwoty 9 654 000 zł (jeżeli zostanie wprowadzony limit 2 000 000 euro w ramach nowelizacji SLIM VAT 3).

UWAGA! Wskazane limity są istotne dla podatników korzystających z przywilejów podatkowych przysługujących podatnikom posiadającym status małego podatnika VAT, tj. podatnikom korzystającym z kasowej metody rozliczania VAT lub rozliczeń kwartalnych.`