Ulga dla klasy średniej – każdego z małżonków policzymy z osobna

Limit uprawniający do skorzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej liczony będzie indywidualnie
dla każdego z małżonków – znaczenie będzie mieć indywidualny przychód każdego z nich nie
zaś łączna suma przychodów.