Ulga dla klasy średniej także dla twórców i artystów

Z ulgi dla klasy średniej skorzystać mają również osoby rozliczające 50% koszty uzyskania
przychodu – tak wynika z nowej wersji projektu. Z ulgi nadal wyłączone pozostają osoby
zatrudnione w ramach umowy o pracę i o dzieło.