Niekorzystne opodatkowanie rynku mieszkaniowego również przesunięte?

Zgłoszona do Polskiego ładu poprawka partii rządzącej, przewiduje odsunięcie w czasie do
stycznia 2023 roku niekorzystnego rozliczenia przychodów z wynajmu mieszkań.