Zmiany w składce zdrowotnej – są konkrety

9% od 75% minimalnego wynagrodzenia niezależnie od formy opodatkowania. Dla ryczałtowców i rozliczających się podatkiem liniowym po przekroczeniu określonego pułapu przychodu (dochodu) stawka wzrośnie do 3,5% (4,9%). Wyższa składka dotyczyć będzie jednak wyłącznie nadwyżki ponad osiągnięty limit przychodu (dochodu).