Obniżony VAT dla branży „beauty”, kto skorzysta?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z projektem rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Zmieniane będzie rozporządzenie z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Według projektu, zmiany w zakresie rozszerzenia katalogu usług, które będą objęte VAT w stawce obniżonej (8 proc.) mają wejść w życie od 1 kwietnia 2024 r., a więc już niedługo. Jakie usługi będą zatem objęte zmianami?

Jakie są główne założenia projektu?

Projekt rozporządzenia zakłada rozszerzenie preferencji w postaci obniżonej stawki VAT w wysokości 8 proc. na inne świadczenia wchodzące w skład tzw. branży „beauty”. Dotychczas obniżoną stawką VAT były objęte usługi fryzjerskie, natomiast usługi kosmetyczne podlegały opodatkowaniu według stawki podstawowej – 23 proc. Branża kosmetyczna postulowała obniżenie świadczonych przez nią usług do 8 proc. W odpowiedzi na postulaty Ministerstwo Finansów zaproponowało obniżenie VAT do 8 proc. dla usług sklasyfikowanych w PKWiU:

  • 02.13.0 – Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, które obejmują:

– usługi wykonywania manicure i pedicure,

– usługi związane z poradnictwem dotyczącym pielęgnacji urody i wykonywania makijażu,

– usługi pielęgnacyjne i upiększające, dotyczące urody i twarzy, włączając usługi kosmetyczne,

  • ex 96.02.14.0 – Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu,
  • 02.19.0 – Pozostałe usługi kosmetyczne.

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu wskazało, że obniżoną stawką VAT będą (poza wskazanym manicure i pedicure) objęte takie zabiegi kosmetyczne jak np. stylizacja brwi i rzęs, przekłuwanie uszu, usługi w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacja, naświetlanie promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi.

Nie wszystkie usługi skorzystają z obniżonej stawki VAT

Ministerstwo Finansów dodało, że nie wszystkie usługi zaliczające się do sektora „beauty” będą mogły skorzystać z obniżonej stawki podatku od towarów i usług. Są to przede wszystkim usługi takie jak:

  • zabiegi inwazyjne typu wykonanie tatuaży czy piercing,
  • usługi solarium,
  • masaże,
  • zabiegi chirurgii plastycznej,
  • zabiegi, które w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług są uznawane za usługi w zakresie opieki zdrowotnej, tj. służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywane przez podmioty lecznicze albo wskazane zawody medyczne – tego typu usługi są bowiem objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT.

Wprowadzana zmiana sprawi, że zarówno usługi fryzjerskie jak i kosmetyczne będą traktowane na równi, jeśli chodzi o możliwość skorzystania z obniżonej stawki VAT.