Opłata za plastik w CIT i PIT – wymaga dodatkowa ewidencja?

Opłata za plastikowe opakowania nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu, ani kosztu uzyskania przychodu. W praktyce wiązać się to będzie z koniecznością prowadzenia dodatkowej ewidencji dla celów określenia przychodu.