Podatek od spadków i darowizn: zmiana kwot wolnych i stawek

13 października 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające kwoty wolne oraz stawki w podatku od spadków i darowizn.

Zmiana kwoty wolnej

W myśl nowych przepisów zmieni się kwota wolna:

– dla I grupy: z 9 637 zł do 10 434 zł;
– dla II grupy: z 7 276 zł do 7 878 zł;
– dla III grupy: z 4 902 zł do 5 308 zł.

Dodatkowo w I grupie podatkowej wzrosną kwoty darowizn niepodlegające opodatkowaniu:

– od jednego darczyńcy – do 10 434 zł (z 9 637 zł);

– od wielu darczyńców – do 20 868 zł łącznie (z 19 274 zł).

Przypominamy, że przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn uzależniają wysokość podatku od wartości otrzymywanego mienia oraz stopnia pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą/darczyńcą a spadkobiercą/obdarowanym. Dzielą podatników na 3 grupy:

– I grupa obejmuje osoby najbliższe spadkodawcy/darczyńcy (m.in. małżonka i dzieci);

– II grupa_ obejmuje dalszą rodzinę (np. zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców);

– III grupa obejmuje m.in. osoby niespokrewnione.