Projekt deregulacji przygotowany przez MTiR – jak skorzystają przedsiębiorcy?

Przepisy doprecyzują, że powrót do małego zus+ po 36 miesięcy korzystania z ulgi, będzie mógł nastąpić już po upływie 24 miesięcy. Ponadto w ustawie o zus pojawi się wyraźny zapis, że zleceniobiorca wykonujący zlecenie w ramach działalności nierejestrowanej, nie zapłaci ZUS.