Nabycie sprawdzające – nowe uprawnienia skarbówki od stycznia 2022

Funkcjonariusze skarbówki zyskają możliwość dokonywania nabycia sprawdzającego. Celem
ma być wykazanie zaewidencjonowania sprzedaży na kasie i wydanie paragonu. Nawet w razie
braku stwierdzenia nieprawidłowości, sprawdzający będzie musiał się wylegitymować.