Przejście na skalę w połowie roku nie dla każdego ryczałtowca

Z przejścia na skalę podatkową nie skorzystają w trakcie 2022 roku ryczałtowcy osiągający przychody z najmu -możliwość taka powstanie dopiero w 2023 przy składaniu zeznania za rok poprzedni.