Zmiany w wystawianiu faktur od nowego roku

Zniknie konieczność oznaczania korekt i duplikatów faktur, zaś poszczególne pozycje będzie
można korygować zbiorczo