Ulga dla klasy średniej także dla twórców i artystów

Z ulgi dla klasy średniej skorzystać mają również osoby rozliczające 50% koszty uzyskaniaprzychodu – tak wynika z nowej wersji projektu. Z ulgi nadal wyłączone pozostają osobyzatrudnione w ramach umowy o pracę i o dzieło.

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca będzie mógł wystawiać faktury ustrukturyzowane w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Faktury ustrukturyzowane, wystawione i udostępnione za pomocą KSeF, będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących faktur elektronicznych. Początkowo będzie to rozwiązanie dobrowolne. Jak przygotować się do zmian Roboczą wersję struktury FA_VAT Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało na stronie Ministerstwa Finansów...

Kontrola na życzenie podatnika – fiskus jako sygnalista

KAS uzyska kompetencję do informowania podatników o zastrzeżeniach co do kontrahentów.Podatnik natomiast będzie mógł zawnioskować o kontrolę kontrahenta w zakresie objętymzastrzeżeniem – to kolejna nowa regulacja którą wprowadzić ma polski ład.