Nowe przepisy dotyczące składki zdrowotnej są dziurawe i pełne sprzeczności

Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej proponowane przez Polski Ład uniemożliwią
oskładkowanie wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. nie prowadzą działalności gospodarczej i nie uzyskują przychodów z działalności. W ich przypadku brak jest możliwości ustalenia dochodu będącego podstawą wymiaru składki zdrowotnej w ten sam sposób, co przedsiębiorcy opłacającego PIT. A na pewno takiej możliwości nie dają projektowane przepisy.