Polski Ład ma uszczelnić CIT

Z kosztów uzyskania przychodu wyłączone mają zostać wydatki uznane za „ukryte dywidendy”.
Chodzi o takie umowy pomiędzy spółką a wspólnikami, które choć nie są sprzeczne z
przepisami, ale mogą wpłynąć na obniżenie zobowiązania spółki z tytułu CIT