Zmiany dla firm: Obowiązek obliczenia dochodu do 10. dnia miesiąca

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorca będzie musiał wykazywać swój dochód nie tak jak obecnie, do 20-tego, lecz już do 10-tego dnia miesiąca. Ponadto, każda firma co miesiąc będzie musiała raportować swój dochód do ZUS-u, a ZUS uzyska prawo do kontroli naszych dochodów.

Przypomnijmy, że w aktualnym stanie prawnym, przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Do tego zatem dnia każdy przedsiębiorca musi znać wysokość osiągniętego przez firmę dochodu.

Z kolei termin na opłacenie składki zdrowotnej zależy od tego, czy przedsiębiorca zatrudnia inne osoby. Większość działalności gospodarczych to firmy jednoosobowe, tj. takie, w których przedsiębiorca jest jedyną ubezpieczoną osobą. W takim przypadku, przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty składki zdrowotnej do 10. dnia kolejnego miesiąca. Z kolei firmy, w których przedsiębiorca jest płatnikiem składek również dla innych osób (pracowników, zleceniobiorców), opłacają składkę zdrowotną do 15. dnia miesiąca.

W nowym stanie prawnym nie będzie już tak łatwo. Składka zdrowotna będzie bowiem uzależniona od dochodu. A to oznacza, że wysokość tego dochodu będziemy musieli znać już w terminie płatności składki zdrowotnej, czyli już 10. lub 15. dnia miesiąca. Do tego dnia każdy przedsiębiorca będzie musiał zatem mieć rozliczony miesiąc poprzedni, a więc m.in. posiadać wszystkie faktury dokumentujące koszty poprzedniego okresu.